Штрафні санкції для роботодавців у 2017 році

Штрафні санкції для роботодавців у 2017 роціШтрафи за порушення законодавства про працю передбачені статтею 265 Кодексу законів про працю України (далі - КЗпП) та залежать від розміру мінімальної заробітної плати на момент виявлення порушення, яка у 2017 році збільшилася удвічі - до 3200 грн. Так, статтею 265 КЗпП в редакції, що діє з 01.01.2017 р., передбачена наступна відповідальність юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців:

1) 100 мінімальних заробітних плат (320 000 грн.):

- за недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні, при проведенні перевірки щодо фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору, оформлення працівника на неповний робочий час у разі виконання роботи повний робочий час, виплату заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску;

2) 30 мінімальних заробітних плат (96 000 грн.):

- у разі фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору;

- за оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час;

- виплату заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску;

3) 10 мінімальних заробітних плат (32 000 грн.):

- за недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці (наприклад, за несплату роботи в нічний час, роботу в вихідний або святковий день, надурочну роботу та інші питання оплати праці);

4) 10 мінімальних заробітних плат (32 000 грн.):

- за недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених Законами України «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про альтернативну (невійськову) службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

5) 3 мінімальних заробітних плати (9 600 грн.):

- за порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць,

- та за виплату їх не в повному обсязі;

6) 1 мінімальна заробітна плата (3 200 грн.):

- за порушення інших вимог трудового законодавства, крім передбачених абзацами другим - сьомим цієї частини.

Зазначені штрафи є фінансовими санкціями і не належать до адмініст­ра­тивно-госпо­дарських санк­цій, визначених гл. 27 Госпо­дарського кодексу України.

Оскільки фінансова відповідаль­ність за порушення законодавства про працю встановлена з 01.01.2015 р., штрафні санкції можуть бути застосовані за правопорушення, вчинені після набуття чинності змін, внесених до ст. 265 КЗпП, або правопорушення, які були вчинені раніше, але є триваючими.

Консультація надана приватним юристом Наталією Михайлівною Вакуленко.

Консультації з інших питань та правову допомогу, зокрема підготовку позовних заяв та представництво в судах усіх інстанцій, з  питань у галузі цивільного, сімейного, земельного та трудового права можна отримати за адресою: м. Лебедин, пл. Соборна, 2/1, 3-й поверх (у приміщенні, де розташований «Кварк», біля магазину «Еліта»), де працює «Юридична консультація та правова допомога».  Телефон для довідок: 050-642-50-13.