Два запитання до Пенсійного

«Жінка є матір’ю дитини з інвалідністю, якій інвалідність вперше було встановлено в 7 років. Чи має вона право на достроковий вихід на пенсію в 50 років, якщо її загальний стаж становить 30 років?»

Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» матері дітей з інвалідністю з дитинства, які виховали їх до шестирічного віку, мають право на призначення дострокової пенсії за віком після досягнення 50 років та за наявності не менш як 15 років страхового стажу. При цьому до числа дітей з інвалідністю з дитинства належать також діти з інвалідністю віком до 16 років.

Згідно з Порядком подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», затвердженим постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 р. № 22-1, при призначенні пенсії за віком матерям дітей з інвалідністю, які виховали їх до шестирічного віку, факт народження дитини встановлюється на підставі свідоцтва про народження, а її виховання до зазначеного віку — на підставі свідоцтва про народження чи паспорта дитини.

Визнання дитиною з інвалідністю з дитинства або дитиною з інвалідністю засвідчується випискою з акта огляду в МСЕК, медичним висновком установи охорони здоров’я, посвідченням одержувача допомоги, довідкою органу, що призначає допомогу, про період призначення допомоги.

Якщо дитину визнано дитиною з інвалідністю після досягнення шестирічного віку, надається висновок лікарсько-консультаційної комісії про те, що дитина мала медичні показання для визнання її дитиною з інвалідністю до досягнення шестирічного віку.

Отже, жінка матиме право на дострокову пенсію в разі надання медичного висновку про те, що її дитина мала медичні показання для визнання її дитиною з інвалідністю до досягнення шестирічного віку.

 

«Я перебуваю у відпустці по догляду за дитиною до шести років. Чи зберігається за мною робоче місце?»

Право на відпочинок усім працівникам гарантовано статтею 45 Конституції України, КЗпП України, Законом України «Про відпустки» та іншими нормативно-правовими актами України. Згідно зі статтею 2 Закону «Про відпустки» право на відпустки мають громадяни України, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, а також працюють за трудовим договором у фізичної особи.

Право жінки на відпустку без збереження заробітної плати до досягнення дитиною шестирічного віку передбачено статтею 179 КЗпП України та пунктом 3 частини першої статті 25 Закону «Про відпустки». Відповідно до Закону «Про відпустки» відпустка без збереження заробітної плати до досягнення дитиною трьох років належить до соціальних відпусток.

Згідно зі статтею 24 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» страховий стаж — період, протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачено страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок. Відповідно до статті 11 цього Закону загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню підлягають особи, які отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею шести років.

Згідно зі статтею 181 Кодексу законів про працю України відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відпустка без збереження заробітної плати (у разі, якщо дитина потребує домашнього догляду, на підставі медичного висновку, але не більш як до досягнення дитиною шести років) зараховуються до загального трудового стажу, а за особою, що перебуває в такій відпустці, зберігається робоче місце.

Відповідь на запитання надала

Світлана Бундюк,

начальник Лебединського відділу

обслуговування громадян (сервісний центр).